Žuti čaj - Kekecha | 22774 |

Tradicionalno, žuti čaj je upola fermentisani i jednak je Oolong čaju. U toku proizvodnje, iskusni majstor čaja mora da se osloni na svoj instinkt i da zaustavi proces fermentacije u tačno vrijeme. Zbog stimulativnog dejstva dugo vremena je bio privilegija budističkih monaha.